bãi đá hòn chồng

Danh lam thắng cảnh Nha Trang: Quần thể bài đá Hòn Chồng

Danh lam thắng cảnh Nha Trang: Quần thể bài đá Hòn Chồng

Có nhiều dị bản gắn với bãi đá và dấu vết trên phiến đá. Song đó dường như là điều kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Khu vực bãi đá Hòn Chồng mang nhiều tiềm