bãi dài

Biển đảo Nha Trang: Bãi Dài

Biển đảo Nha Trang: Bãi Dài

Theo quy hoạch, trong tương lai khu vực Bãi Dài sẽ có các khu resort, khách sạn… Do đó, trước khi cô bé lọ lem biến thành công chúa, nếu đến Nha Trang bạn hãy đến Bãi Dài hưởng thụ