du lịch biển đại lãnh

Biển đảo Nha Trang: Biển Đại Lãnh

Biển đảo Nha Trang: Biển Đại Lãnh

Đại Lãnh tuy đẹp nhưng rất ít công ty du lịch tổ chức tour hằng ngày, hiện nay tại Nha Trang đang nổi lên 2 địa điểm được xem là nàng công chúa đã ngủ quên đó là Đảo Điệp