du lịch suối đổ

Danh lam thắng cảnh Nha Trang: Suối Đổ

Danh lam thắng cảnh Nha Trang: Suối Đổ

Suối này cũng nổi tiếng khi trên đây còn có ngôi chùa lớn Phổ Đà Sơn Tự cũng khá nổi tiếng với địa danh này, đường lên suối thì dễ đi vì người ta đã làm các bậc thang cả