hòn bà nha trang

Danh lam thắng cảnh Nha Trang: Hòn Bà

Danh lam thắng cảnh Nha Trang: Hòn Bà

Có người bảo rằng, Hòn Bà đẹp nhất vào buổi sớm mai, khi mây sà xuống thấp, phủ trên những cánh rừng già, những tia nắng đầu tiên chiếu qua kẽ lá; nhưng cũng có người cho rằng Hòn Bà