nem nướng ninh hòa nha trang

Nem nướng Ninh Hòa

Nem nướng Ninh Hòa

Nem Ninh Hòa cũng sử dụng da heo thái sợi như nem chua Thanh Hóa nhưng thay vì gói bằng lá chuối, nem ở đây được gói bằng lá chùm ruột hoặc lá khế còn non để để tạo mùi