suối ba hồ ở đâu

Danh lam thắng cảnh Nha Trang: Suối ba hồ

Danh lam thắng cảnh Nha Trang: Suối ba hồ

Suối ba hồ là điểm du lịch sinh thái lý tưởng với các cơ hội lội suối, leo núi, xuyên rừng hấp dẫn, từ hồ nhất tới hồ nhì phải men theo bờ suối dốc cheo leo dài gần 1km