tham quan bãi tranh

Biển đảo Nha Trang: Bãi Tranh

Biển đảo Nha Trang: Bãi Tranh

Hiện nay để đến được với Bãi Tranh, ngoài cách đi cano trực tiếp du khách có thể đăng ký Tour 4 đảo Nha Trang lịch trình (Thủy Cung Trí Nguyên – Vịnh San Hô – Hòn Một – Bãi