tham quan bãi trũ

Biển đảo Nha Trang: Bãi Trũ

Biển đảo Nha Trang: Bãi Trũ

Bãi Trũ hiện nay được khu du lịch VinpearlLand Nha Trang tiếp nhận và dây dựng những công trình resort 5 sao nên quý khách không thể đi tàu đến Bãi Trũ được nữa. Ngoài bãi Trũ ra thì trong