tìm hiểu đầm bấy

Biển đảo Nha Trang: Đầm Bấy

Biển đảo Nha Trang: Đầm Bấy

Có thể nói, đây thật sự là nơi thích hợp cho những du khách thích du lịch theo kiểu: “Robinson trên hoang đảo”. Du khách sẽ có cơ hội tận dụng trọn ngày nghỉ của mình để lặn ngắm san