vịnh vân phong

Resort Nha Trang: Whale Island Resort Nha Trang

Resort Nha Trang: Whale Island Resort Nha Trang

Whale Island Resort cách Nha Trang khoảng 100 km về hướng Bắc. Du khách sẽ được đón tại bến tàu Đầm Môn để ra đảo Hòn Ông. Khu nghỉ 4 sao nằm bên bờ vịnh Vân Phong, mang đậm phong